Aktivity klubu

Naše realizované a pripravované aktivity v posledných mesiacoch:

Zima 2018 - pripravujeme a pracujeme už v poradí na 5. ročníku vynikajúcej komunitnej akcie "Bojnický Kračún - Vianoce v Bojniciach 2018". Srdečne Vás pozývame všetkých stretnúť sa opäť v závere kalendárneho roka pri pohári príjemného Kračúnskeho vianočného punču.


Jeseň 2018 - Naše Bojnice o.z. (zastrešujúca organizácia Klubu podnikateľov mesta Bojnice) v rámci získaného grantu na rozvoj komunitnej spoločnosti v Bojniciach organizuje - Prieskum verejnej mienky za spokojný život v Bojniciach: https://nasebojnice.sk/dotaznik

Leto 2018 - prispeli sme k organizácii 3. ročníka výstavy moderného umenia na pešom korze "Bojnice v soche". Diela vynikajúceho slovenského sochára Mareka Ryboňa mali veľký úspech a oživili centrum mesta Bojnice na 4 mesiace.

Jar 2018 - podieľali sme sa na realizácii úspešného podujatia "Vínožúr Bojnice".

Jar 2018 - Rada klubu podnikateľov opäť uskutočnila pracovné zasadnutie s vedením mesta Bojnice (primátor, poslanecký zbor mesta, vedenie MsÚradu). Prerokovali sme možnosti vzájomnej spolupráce v rôznych oblastiach, najmä: cestovný ruch, výstavba nových bytov, tvorba územného plánu, obnova historických pamiatok, rozvoj plážového kúpaliska ako hlavnej rekreačnej zóny mesta.

December 2017 - zorganizovali sme 4. ročník príjemného podujatia "Bojnický Kračún". Táto akcia sa opäť stretla s veľmi pozitívnym ohlasom u širokej verejnosti, úprimne ďakujeme všetkým sponzorom a podporovateľom za podporu.