O nás

Klub podnikateľov mesta Bojnice vznikol v roku 2014. Heslom klubu sú 3 kľúčové slová: vízia, integrita, prosperita. Klub má tieto základné ciele:

  • Spájať podnikateľov, ktorí v Bojniciach žijú alebo podnikajú a chcú byť prínosom rozvoja a prosperity regiónu a mesta Bojníc
  • Osobné stretnutia podnikateľov (zoznámenie sa a následné využitie vzájomnej spolupráce, získanie nových kontaktov, oceňovanie najlepších aktivít a firiem v meste)
  • Zlepšenie podmienok pre podnikanie, podnikateľov a život v Bojniciach a blízkom regióne, realizácia aktivít súvisiacich s všestranným rozvojom mesta Bojnice a blízkeho regiónu
  • Byť rovnocenným partnerom v komunikácii s Mestským úradom Bojnice pri presadzovaní spoločných aj individuálnych záujmov miestnych podnikateľov


Navrhovať, definovať a presadzovať perspektívy, smerovanie a koncepcie rozvoja Bojníc z hľadiska podnikateľov v partnerstve s Mestským úradom Bojnice