Členstvo

Prečo byť členom klubu?

  • pretože v jednote je väčšia sila (to, čo nedokážem realizovať sám, môžem dokázať, keď nás bude viac)
  • môžem na jednom mieste efektívne a rýchlo spoznať ďalších podnikateľov na území mesta Bojnice a v jeho okolí, využiť ich služby a zároveň im ponúknuť služby moje
  • môžem sa zúčastňovať a ovplyvňovať smerovanie rozvoja mesta Bojnice, kde žijem resp. podnikám

Ako sa stať členom klubu?

O členstvo v klube môže požiadať:

  •  osoba/subjekt, ktorá v meste Bojnice žije a podniká v Bojniciach
  • osoba/subjekt, ktorá v meste Bojnice žije a podniká mimo Bojníc
  • osoba/subjekt, ktorá v meste Bojnice nežije a podniká v Bojniciach
  • osoba/subjekt, ktorá v meste Bojnice nežije a nepodniká v Bojniciach, má však záujem Bojnice rozvíjať


Prihlášku do klubu podnikateľov nájdete tu: Prihláška za člena

  • vyplnenú a naskenovanú prihlášku pošlite na e-mail: emil.medera@artfest.sk
  • po obdržaní prihlášky Vás budeme kontaktovať. Nových členov schvaľuje rada klubu. Momentálne sa v klube neplatia žiadne členské poplatky.


Ďakujeme za Váš záujem o členstvo v klube a tešíme sa na spoluprácu.

Predseda KPMB: Ján Cipov

Rada KPMB: Kliknite tu >>

Členovia KPMB: Kliknite tu >>